Η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Η εκδοσή μας, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Απρ.), τεύχ. 1.
β) Επιτέλους! Οι Νέοι, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Απρ.), τεύχ. 1.
γ) Η Σίφνος σε έγγραφο του Μουσείου Korrer Βενετίας, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Απρ.), τεύχ. 1.
δ) Κουρσαρικές επιδρομές, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Απρ.), τεύχ. 1.
ε) Ανασκαφές, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Μάιος), τεύχ. 2.
στ) Άνθιμος Λαδόπουλος, μητροπολίτης Βελιγραδίου, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Μάιος), τεύχ. 2.
ζ) Ένα ενδιαφέρον έγγραφο, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Μάιος), τεύχ. 2.
ζ) Αφιέρωμα Χρυσοπηγή, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Ιούν.), τεύχ. 3

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:
α)  Διαθήκη εκ Σίφνου, Ηώς, 1961, τεύχος 47
β)  Η Παναγία η Βρυσιανή, Ηώς, 1962, τεύχος 61-62
γ) Ένας παραγκωνισμένος Κρητικός, Ηώς, Αφιέρωμα στην Κρήτη, 1964, τεύχος 76-85
δ) Ένα γράμμα της Αρσινόης Παπαδοπούλου,Ηώς, 1965 τεύχος 86

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος B΄ 1960-1970)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) Πασχαλινό ρεπορτάζ στη Σίφνο: με την ευκαιρία της εκδρομής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1960 (Μάιος), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 161
β) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Ιούν.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 162
γ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια και τέλος), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Ιούλ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 163
δ) “Τα λαϊκά χορευτικά τραγούδια της Σίφνου”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Οκτ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 166
ε) Ιστορικά έγγραφα της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Ιαν.), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 169
στ) Μυστική επαναστατική οργάνωσις είχεν ιδρυθεί στη Σίφνο το 1653: εκατόν εξήντα οκτώ χρόνια πριν απ’ την Επανάστασι του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Μάρ.), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 171
ζ) Παράκλησις προς συμπολίτας μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Μάιος), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 173
η) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιαν.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 181
θ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Φεβρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 182
ι) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Μάρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 183
ια) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Απρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 184
ιβ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Μάιος), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 185
ιγ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 6η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιούν.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 186
ιδ) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 7η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιούλ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 187
ιε) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 9η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Νοέμ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 190
ιστ) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 10η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 191-192
ιζ) Επιστολαί προς τα “Σιφναϊκά Νέα”: Εκκλησιαστικά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 191-192
ιη) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 11η) Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1963 (Ιαν.) Έτος 17ον. Αρ. φύλ. 193
ιθ) Σύντομος περιγραφή της νήσου Σίφνου υπό ιατρικήν έποψιν, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1967, Έτος 21ον., Αρ. φύλ. 247
κ) Ανέκδοτος διαθήκη του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1967 (Οκτ.), Έτος 21ον., Αρ. φύλ. 248
κα) Η αποκατάσταση του Μητροπολίτου Σίφνου Καλλίνικου Ηλιάδη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1969 (Δεκ.)-1970(Ιαν.), Φύλλο 274-275
κβ) Σίφνος υπόδουλη, Σίφνος ελευθέρα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάρ.) ,Έτος 23ον., Αρ. φύλ. 277
κγ) Μόνον ο δημιουργός, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Απρ.), Ετος 23ον., Αρ.φύλ. 278
κδ) Κριτική του βιβλίου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάιος-Ιούν.), Φύλλο 279-280
κε) Το διοικητικό σύστημα της εκκλησίας Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάιος-Ιούν.), Φύλλο 279-280
κστ) Σιφνεϊκές μορφές: Μνήμη Νίκου Μπάου, του λογοτέχνη, του καλλιτέχνη, του ευεργέτη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 281-282.
κζ) Σιφνεϊκές μορφές: Στέλιος Μαστρόκαλος: Ο Σιφνιός, ο πρόεδρος, ο τραγουδιστής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 281-282.
κη) Το διοικητικόν σύστημα της εκκλησίας Σίφνου (συνέχεια από το φύλλο 279), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Σεπτ.-Οκτ.), Φύλλο 283-284.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Α΄ 1954-1960)

Άρθρα Σ.Συμεωνίδη.

α) Τα ζητήματα της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1954 (Μάρ.), Έτος Η’., Αρ. φύλ. 87
β) Η ελληνική ιδέα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1955 (Νοέμ.-Δεκ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 107-108
γ) Η κυρία, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Ιαν.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 109
δ) Ένα σοβαρό ζήτημα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Μάρ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 111
ε) “Ιστορικά και λαογραφικά σημειώματα της Σίφνου”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Μάιος), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 113
στ) Ο γεωργικός συνεταιρισμός, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Ιούλ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 115
ζ) Από την εορτή της βασιλόπιττας της αδελφότητας μας: στιγμιότυπα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1957 (Φεβρ.), Έτος ΙΑ’., Αρ. φύλ. 122
η) Επιστολαί προς τα “Σιφναϊκά Νέα”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1957 (Αύγ.), Έτος ΙΑ’., Αρ. φύλ. 128
θ) Πάσχα στη Σίφνο: η εκδρομή του Συνδέσμου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού, Σιφνίων 1958 (Μάιος), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 137
ι) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Ιούν.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 138
ια) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Ιούλ.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 139
ιβ) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Αύγ.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 140
ιγ) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828 (συνέχεια και τέλος), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Οκτ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 142
ιδ) Ανευρέθη ο ιστορικός κώδιξ της Μονής Βρύσεως ο οποίος είχε χαθή κατά την ιταλικήν Κατοχήν, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Νοέμ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 143
ιε) Περί των κωδίκων της Μονής Βρύσεως: συμπληρωματικά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων ,1958 (Δεκ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 144
ιστ) Τα εγκαίνια του σχολείου Αγ. Αρτεμίου την 13ην Φεβρουαρίου 1832, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Ιαν.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 145
ιζ) Θα αναγερθή μουσείον αρχαιοτήτων Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Φεβρ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 146
ιη) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Απρ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 148
ιθ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Μάιος), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 149
κ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Ιούν.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 150
κα) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Αύγ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 152
κβ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Σεπτ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 153
κγ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Δεκ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 156
κδ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Απρ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 160

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Γ΄ 1970-1994)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) “Σιφναϊκά Νέα” και σιφνεϊκό συμφέρον, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Νοεμ.), Φύλλο 285
β) “Εν τη ενώσει η ισχύς”: η διαίρεσις εξαθλιώνει, εξαχρειώνει, διαλύει, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Δεκ.) – 1971 (Ιαν.), Φύλλο 286-287
γ) Ένα γράμμα της Βρύσης στον Πάπα της Ρώμης, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Φεβρ.), Φύλλο 288
δ) Και πάλιν περί της ενότητός μας : απάντησις σε σχόλιο και διακήρυξης αρχών, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάρτ.-Απρ.),Φύλλο 289-290
ε) Η προαγωγή του οικονόμου Μπάου: δικαιοδοσίες και δικαιώματα του εκάστοτε οικονόμου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάρτ.-Απρ.), Φύλλο 289-290
στ) Η σύγχρονη πνευματική γενεά μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάιος-Ιούλ.), Φύλλο 291-293
ζ) Από τα ταξίδια μου στη Σίφνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1972 (Ιαν.-Φεβρ.), Φύλλο 299-300
η) Δύο νοταριακές πράξεις, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1972 (Ιαν.-Φεβρ.), Φύλλο 299-300
θ) Ιστορικά έγγραφα Σίφνου – Ο καπετάν Δημήτρης Κώστας στην επανάσταση του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1989 (Μάρ.), Φύλλο 3
ι) Σίφνιοι αγωνιστές του ‘21, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Μάρ.), Φύλλο 15
ια) “Η ιστορία της Σίφνου”, του Σύμου Μιλτ. Συμεωνίδη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Απρ.), Φύλλο 16
ιβ) Οι πρόσφυγες Κρήτες της Σίφνου υπέρ του Νικολάου Χρυσόγελου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Οκτ.), Φύλλο 21
ιγ) Οι πρώτοι Σίφνιοι συνταξιούχοι, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Ιαν.), Φύλλο 24
ιδ) Αρπαγή σιφνέικου πλοίου από πρόσφυγες Κυδωνιείς, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Φεβ.), Φύλλο 25
ιε) Χρηματικές συνεισφορές των Σιφνίων υπέρ της επαναστάσεως του ‘21, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Μάρ.), Φύλλο 26
ιστ) Οι συνεισφορές των Σιφνίων στην επανάσταση του ‘21 (συνέχεια από το προηγούμενο), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Απρ.), Φύλλο 27
ιζ) Ιωάννης Δολφής, ιερεύς και διδάσκαλος Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1992 (Δεκ.), Φύλλο 45
ιη) Σιφναϊκά ιστορικά σημειώματα – Και άλλοι διδάσκαλοι Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού, Σιφνίων, 1993 (Ιαν.), Φύλλο 46
ιθ) Μια αναφορά του διδασκάλου Αγγ. Αβρά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Φεβ.), Φύλλο 47
κ) Διορισμός δημοτικού εισπράκτορος, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Μάρ.), Φύλλο 48
κα) Η εκλογή (1842) του Δημάρχου Σίφνου Γεωργίου Καμπάνη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Απρ.), Φύλλο 49
κβ) Τα περιουσιακά της Μητροπόλεως και του Μητροπολίτου Σίφνου Καλλινίκου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Μάιος), Φύλλο 50
κγ) Τα ιερά άμφια Μητροπόλεως της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Ιούν.), Φύλλο 51
κδ) Η τύχη των ιερών αντικειμένων των γυναικείων μονών της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 53
κε) Τα βιβλία της Μητροπόλεως Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Οκτ.-Νοέμ.), Φύλλο 54-55
κστ) Αναφορά του Ιω. Λειμβαίου προς τον Καποδίστρια, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Δεκ.), Φύλλο 56
κζ) Η λατινική εκκλησία Σίφνου το 1628, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Ιαν.), Φύλλο 57
κη) Διακανονισμός ενορίας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Μάρτ.), Φύλλο 59
κθ) Γράμμα καταλλαγής του Σίφνου Καλλινίκου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Απρ.), Φύλλο 60
λ) Πολεμικά γεγονότα και άλλα δεινά το 1647/48, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Μάιος), Φύλλο 61
λα) Σχολικά της Σίφνου του 1832, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 63

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Δ΄ 1994-2015)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) Μετανάστευση Σιφνίων στη Βενετία (1668) και ειδήσεις για την καθολική εκκλησία Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Οκτ.), Φύλλο 65
β) Προβλήματα της καθολικής εκκλησίας Σίφνου μετά το θάνατο του βικάριου Φρ. Λορεντάνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Νοέμ.-Δεκ.), Φύλλο 66
γ) Μία επιστολή του Αριστομένη Προβελέγγιου προς τον Γεωργ. Γαϊτάνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Ιαν.), Φύλλο 67
δ) Ραδιουργίες του καθολικού εφημέριου Σίφνου Φραντσέσκο Λορεντάνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Φεβρ.), Φύλλο 68
ε) Σφακιανοί δυνάστες των Σιφνίων, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Μάρ.), Φύλλο 69
στ) Μία επιστολή του Γεωργ. Σοφ. Μαριδάκη για την Αφροδίτη της Μήλου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Μάιος), Φύλλο 71
ζ) Μία επιστολή του Γεωργίου Πέρη, διδασκάλου Σίφνου προς το Βατικανό (1662), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Ιούν.), Φύλλο 72
η) Μαρτυρίες-καταγγελίες (1653) του Βικάριου Σίφνου Βαρθ. Πόλλα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 73
θ) Η κακή κατάσταση της λατινικής εκκλησίας Σίφνου το 1670, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Σεπτ.), Φύλλο 74
ι) Συμφωνία αλλαγής ενοριακών οικιών, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Οκτ.), Φύλλο 75
ια) Έρευνα Νικολ. Χρυσόγελου επί διαφοράς, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Νοέμ.), Φύλλο 76
ιβ) Δύο Σίφνιοι Επίσκοποι στην Κρήτη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Δεκ.), Φύλλο 77
ιγ) Επίλυση διαφοράς “Δια έναν ενορίτην”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Ιαν.), Φύλλο 78
ιδ) Επίλυση διαφοράς με εντολή του δραγουμάνου του στόλου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Φεβρ.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 79
ιε) Βιβλιοπαρουσιάσεις (δεν είναι δικό του), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Μάρ.-Απρ.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 80-81
ιστ) Ναθαναήλ, ο Σίφνιος πρωτοσύγκελος Σιναϊτης εφημέριος-διδάσκαλος των Ελλήνων στις Ινδίες, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Μάιος-Ιούν.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 82-83
ιζ) Επιστολή “αφοσιώσεως” των Σιφνίων προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Ιούλ.-Αύγ.), Έτος 6ο., Αρ.φύλ. 84-85
ιη) Ιωάννης Λεονάρδου Βαλέττας “Ο και της κατά Σίφνον Σχολής διδάσκαλος”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Οκτ.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 87
ιθ) Δίδαξε στη Σίφνο ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ; Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Νόεμ.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 88
κ) Δεύτερη αναφορά του Ιωάννη Λειμβαίου προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1997 (Φεβρ.), Έτος 8ο., Αρ. φύλ. 91
κα) Μαρτυρίες στενών σχέσεων μεταξύ Σίφνου και Μονής Ταξιαρχών Σερίφου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1997 (Μάρ.), Έτος 8ο., Αρ. φύλ. 92
κβ) Ένας άγνωστος ποιητής Βασίλειος Χ. Σπεράντσας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 2006 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 202
κγ) Ποινή αργίας σε ανυπάκουο Σίφνιο κληρικό, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 2007 (Μάιος), Φύλλο 207
κδ) Αίτηση καθολικού Επισκόπου να χειροτονήσει νεαρό Σίφνιο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 2015 (Ιούν.), Έτος 25’., Αρ. φύλ. 297
κε) Οι Σίφνιοι μετά την Φραγκοκρατία, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 2015 (Ιούλ.-Αύγ.), Έτος 25’., Αρ. φύλ. 298
κστ) Εγκύκλιος Πατριάρχου Γρηγορίου E’ υπέρ ναού της Φολεγάνδρου επαρχίας της Μητροπόλεως Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 2015 (Οκτ.), Έτος 25’., Αρ. φύλ. 300.

 

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σίφνος, εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων, όργανον των απανταχού Σιφνίων

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη

α) “Ο νέος μητροπολίτης”: Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Ιαν.), Έτος 34., Αρ. φύλ. 382
β) Το περιοδικόν ΗΩΣ: Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Ιαν.), Έτος 34., Αρ. φύλ. 382
γ) Δείγματα φωτός και αποδείξεις σκοταδισμού, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Φεβρ.-Μάρ.), Έτος 34., Αρ. φύλ. 383-384
δ) Ένωσις Σιφνίων “Η Παναγιά η Βρυσιανή”, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Ιούν.-Ιούλ.), Έτος 35., Αρ. φύλ. 387-388
ε) Καλά και απαράδεκτα, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Αύγ.), Έτος 35., Αρ. φύλ. 389
στ)  “ Ο πόθος των πολλών”, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Σεπτ.-Οκτ.), Έτος 35., Αρ. φύλ. 390-391
ζ)  Τα κεραμικά, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1967 (Σεπτ.-Οκτ.), Έτος 35., Αρ. φύλ. 390-391
η)  Πιστοποίηση Σιφνίων υπέρ του δασκάλου Γεωργίου Πέρη (1660-1664), Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1985 (Ιούν.), Έτος 106, αρ. φυλ. 138/701
θ) Μία περιγραφή της Σίφνου του 1648, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1985 (Νοέμ.), Έτος 106, Αρ. φυλ. 143/706 
ι) Και ο Άγιος Αντύπας, μετόχι της μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1986 (Μάρ.), Έτος 107, Αρ. Φύλ. 147/710
ια) Δρ. Αντώνιος Βιτσάρης. Ιατρός – Καθηγητής Πανεπιστημίου (1820 – 1882), Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1999 (Νοέμ.), Έτος 120., Αρ. φύλ. 310
ιβ)  Γαλακτίων Ιερομόναχος “Εμαρτύρησεν εν Σίφνω”(;), Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 2001 (Μάιος), Έτος 122., Αρ. φύλ. 328.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View