Η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Νικόλαος Χρυσόγελος (1ον), η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 9-10
β) Σεισμοί, ασθένειες, μετεωρολογικά φαινόμενα, η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 9-10
γ) Βιβλιοκρισίες: “Εθνικο-θρησκευτικοί λόγοι και δελτίον κηρύγματος“, Βασιλείου Γ. Ατέση, Αθήνα 1967, “Πάρος – Αντίπαρος“, Θεολ. Χρ. Αλιμπράντη και Νικ. Χρ. Αλιμπράντη, Αθήνα 1967, “Μελέτες πάνω στην ποίηση του Σεφέρη“, Πάντου Γραίκου, Αθήνα 1967, “Δημοσιογραφία (η 4η εξουσία)”, Ο.Ι. Γιαννούλη, Αθήνα 1967, “Ιστορικά προβλήματα και Μνημεία εκ της παραμονής του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά εις την περιοχήν Βέροιας“, Γ. Χ. Χιονίδη, Θεσσαλονίκη 1967, η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 9-10
δ) Ο όρθρος της Σίφνου (1ο μέρος), η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 9-10
ε) Νικόλαος Χρυσόγελος (2ον), η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, Η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 11-12
στ) Ο όρθρος της Σίφνου (2ο μέρος), η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 11-12.
ζ) Βιβλιοκρισίες: “Πτυχαί της Ζωής μου“, Βασιλείου Γ. Ατέση, Αθήνα 1967, “Βρύση, το Μοναστήρι της Βρυσιανής“, Μάνου Φιλιππάκη, Σιφναϊκή Φωνή, αρ. φύλ. 34, 1967, η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 11-12.

Τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Νέα Εστία

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Ανέκδοτα γράμματα προς Νικόλ. Χρυσόγελον, Νέα Εστία, 1960, Χρόνος ΛΔ’ -τ. 68, τευχ. 799.
β) Ανεκδότων γραμμάτων προς Νικολ. Χρυσόγελον, συνέχεια, Νέα Εστία, 1961, Χρόνος ΛΕ’ -τ. 69, τευχ. 809.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View