Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Ανέκδοτα έγγραφα της Δημογεροντίας Σίφνου, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 1961, τ. Α’.
β) Ανθίμου Κομνηνού, Μητροπολίτου Κυκλάδων, διαθήκη, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 1964, τ. Δ’.
γ) Οι εκχριστιανισμοί Μωαμεθανών στις Κυκλάδες αίτιο κατηγορίας στις διαμάχες των καθολικών – Ανάτυπο, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 1995, τ. ΙΒ’.
δ) Οι Κορνάροι-Χανιώτες της Μυκόνου και ο “Αη-Γιώρης” στον Αμπελόκηπο [1599-1850] – Ανάτυπο, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 2006-2010, τ. 20.

Τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Νέα Μύκονος: τουρισμός – λαογραφία – ιστορία και ζωή

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) “Ανίερος” γάμος μεταξύ Μαλτέζου κουρσάρου και Μυκονιάτισσας, Νέα Μύκονος: τουρισμός – λαογραφία – ιστορία και ζωή ,1980 (Αύγ-Σεπ.), Έτος 33, Αριθ. φ. 390-391.
β) Ιστορικά έγγραφα Μυκόνου – Ένα γράμμα του Αντωνίου Ψαρού, Νέα Μύκονος: τουρισμός – λαογραφία – ιστορία και ζωή, 1981 (Μάρ.), Έτος 34, Αριθ. φ. 397.
γ) Και άλλος “ανίερος” γάμος στη Μύκονο, Νέα Μύκονος: τουρισμός – λαογραφία – ιστορία και ζωή, 1989 (Νοέμ.), Αριθ. φ. 501.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View