Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος B΄ 1960-1970)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) Πασχαλινό ρεπορτάζ στη Σίφνο: με την ευκαιρία της εκδρομής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1960 (Μάιος), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 161
β) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Ιούν.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 162
γ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια και τέλος), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Ιούλ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 163
δ) “Τα λαϊκά χορευτικά τραγούδια της Σίφνου”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Οκτ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 166
ε) Ιστορικά έγγραφα της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Ιαν.), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 169
στ) Μυστική επαναστατική οργάνωσις είχεν ιδρυθεί στη Σίφνο το 1653: εκατόν εξήντα οκτώ χρόνια πριν απ’ την Επανάστασι του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Μάρ.), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 171
ζ) Παράκλησις προς συμπολίτας μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Μάιος), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 173
η) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιαν.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 181
θ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Φεβρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 182
ι) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Μάρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 183
ια) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Απρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 184
ιβ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Μάιος), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 185
ιγ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 6η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιούν.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 186
ιδ) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 7η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιούλ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 187
ιε) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 9η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Νοέμ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 190
ιστ) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 10η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 191-192
ιζ) Επιστολαί προς τα “Σιφναϊκά Νέα”: Εκκλησιαστικά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 191-192
ιη) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 11η) Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1963 (Ιαν.) Έτος 17ον. Αρ. φύλ. 193
ιθ) Σύντομος περιγραφή της νήσου Σίφνου υπό ιατρικήν έποψιν, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1967, Έτος 21ον., Αρ. φύλ. 247
κ) Ανέκδοτος διαθήκη του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1967 (Οκτ.), Έτος 21ον., Αρ. φύλ. 248
κα) Η αποκατάσταση του Μητροπολίτου Σίφνου Καλλίνικου Ηλιάδη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1969 (Δεκ.)-1970(Ιαν.), Φύλλο 274-275
κβ) Σίφνος υπόδουλη, Σίφνος ελευθέρα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάρ.) ,Έτος 23ον., Αρ. φύλ. 277
κγ) Μόνον ο δημιουργός, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Απρ.), Ετος 23ον., Αρ.φύλ. 278
κδ) Κριτική του βιβλίου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάιος-Ιούν.), Φύλλο 279-280
κε) Το διοικητικό σύστημα της εκκλησίας Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάιος-Ιούν.), Φύλλο 279-280
κστ) Σιφνεϊκές μορφές: Μνήμη Νίκου Μπάου, του λογοτέχνη, του καλλιτέχνη, του ευεργέτη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 281-282.
κζ) Σιφνεϊκές μορφές: Στέλιος Μαστρόκαλος: Ο Σιφνιός, ο πρόεδρος, ο τραγουδιστής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 281-282.
κη) Το διοικητικόν σύστημα της εκκλησίας Σίφνου (συνέχεια από το φύλλο 279), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Σεπτ.-Οκτ.), Φύλλο 283-284.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Α΄ 1954-1960)

Άρθρα Σ.Συμεωνίδη.

α) Τα ζητήματα της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1954 (Μάρ.), Έτος Η’., Αρ. φύλ. 87
β) Η ελληνική ιδέα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1955 (Νοέμ.-Δεκ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 107-108
γ) Η κυρία, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Ιαν.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 109
δ) Ένα σοβαρό ζήτημα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Μάρ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 111
ε) “Ιστορικά και λαογραφικά σημειώματα της Σίφνου”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Μάιος), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 113
στ) Ο γεωργικός συνεταιρισμός, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Ιούλ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 115
ζ) Από την εορτή της βασιλόπιττας της αδελφότητας μας: στιγμιότυπα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1957 (Φεβρ.), Έτος ΙΑ’., Αρ. φύλ. 122
η) Επιστολαί προς τα “Σιφναϊκά Νέα”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1957 (Αύγ.), Έτος ΙΑ’., Αρ. φύλ. 128
θ) Πάσχα στη Σίφνο: η εκδρομή του Συνδέσμου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού, Σιφνίων 1958 (Μάιος), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 137
ι) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Ιούν.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 138
ια) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Ιούλ.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 139
ιβ) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Αύγ.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 140
ιγ) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828 (συνέχεια και τέλος), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Οκτ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 142
ιδ) Ανευρέθη ο ιστορικός κώδιξ της Μονής Βρύσεως ο οποίος είχε χαθή κατά την ιταλικήν Κατοχήν, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Νοέμ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 143
ιε) Περί των κωδίκων της Μονής Βρύσεως: συμπληρωματικά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων ,1958 (Δεκ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 144
ιστ) Τα εγκαίνια του σχολείου Αγ. Αρτεμίου την 13ην Φεβρουαρίου 1832, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Ιαν.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 145
ιζ) Θα αναγερθή μουσείον αρχαιοτήτων Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Φεβρ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 146
ιη) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Απρ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 148
ιθ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Μάιος), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 149
κ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Ιούν.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 150
κα) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Αύγ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 152
κβ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Σεπτ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 153
κγ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Δεκ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 156
κδ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Απρ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 160

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View