Αντώνιος Βασ. Σάρδης – Οικονόμος Κιμώλου – Φιλικός (1772-1843)


Ο Αντώνιος Βασ. Σάρδης (1772-1843) ήταν οικονόμος Κιμώλου και φιλικός εταίρος. Ανέπτυξε συνωμοτική και επαναστατική δράση, η οποία δεν είχε περιοριστεί στον χώρο της Κιμώλου, αλλά είχε επεκταθεί ως τη Σμύρνη, όπου δραστηριοποιήθηκε ως απόστολος της Φιλικής Εταιρείας, και στα ελληνικά πολεμικά πλοία κατά την Επανάσταση, όχι ως εμψυχωτής των αγωνιστών, όπως θα περίμενε κανείς λόγω της ιδιότητά του ως κληρικού, αλλά ως πυρπολητής στις ναυτικές μονάδες του Ανδρέα Μιαούλη και του Ανάργυρου Λεμπέση. Το βιβλίο αυτό (του 2000) είναι αφιερωμένο στον μεγάλο αυτόν άνδρα, κληρικό και ανδρείο αγωνιστή.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Η εκπαιδευτική Άνοιξη στο νησί της Κιμώλου (1823-1854)

Το βιβλίο αυτό (του 1999) στηρίζεται σε ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία που περιέχονται σε μεγάλο αριθμό εγγράφων των Γενικών Αρχείων του Κράτους αλλά και στη γνωστή βιβλιογραφία. Αναφέρεται στην εκπαίδευση στην Κίμωλο κατά την περίοδο 1823-1854, μία περίοδο πολλαπλών δοκιμασιών του ελληνισμού στην ηρωική προσπάθειά του αποτίναξης των δεσμών της δουλείας, της αναγνώρισής του ως ανεξάρτητης πολιτειακής οντότητας και της, εν συνεχεία, διοργάνωσης και συγκρότησης αυτής της Πολιτείας μέσα σε μύριες δυσχέρειες. Με το βιβλίο αυτό εμπλουτίζεται η βιβλιογραφία της Κιμώλου μιας ικανής περιόδου της ιστορίας της στον συγκεκριμένο τομέα της παιδείας.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Κιμωλιακά ιστορικά θέματα

Στο βιβλίο αυτό (του 2014) αναπτύσσονται θέματα της ιστορίας της Κιμώλου, από την ίδρυση του οικισμού της στα τέλη του 16ου αιώνα και εξής. Σκοπός της έκδοσης είναι η συγκέντρωση και διάσωση ιστορικών μαρτυριών-στοιχείων που βρίσκονται διάσπαρτα σε Αρχεία ή έχουν εκδοθεί σε διάφορα έντυπα.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Ναός Σωτήρος Χριστού Κιμώλου και ο Πρεσβύτερος Μάρκος Ν. Βεντούρης

Η παρούσα εργασία (του 2007) στηρίζεται σε ανέκδοτα οικογενειακά έγγραφα, τα οποία περιέχουν ιστορικές πληροφορίες, απολύτως έγκυρες, για τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιμώλου και τους διατελέσαντες ιδιοκτήτες-εφημερίους του από τα μισά του 17ου αιώνα μέχρι το 1900, όταν εφημέρευε σ’ αυτόν ο πρεσβύτερος Μάρκος Ν. Βεντούρης.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View