Αμοργιανά: Περιοδική έκδοση Συνδέσμου Αμοργινών – Ιστορία – Λαογραφία – Λογοτεχνία – Τέχνες

Άρθρο Σ. Συμεωνίδη:

Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ελληνικού σχολείου της Αμοργού (1821 – 1852), Αμοργιανά: Περιοδική έκδοση Συνδέσμου Αμοργινών – Ιστορία – Λαογραφία – Λογοτεχνία – Τέχνες, 1999, Έτος Ε – τεύχ. 6.

Το άρθρο του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω αρχείο.

Quick View

Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Ανέκδοτα έγγραφα της Δημογεροντίας Σίφνου, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 1961, τ. Α’.
β) Ανθίμου Κομνηνού, Μητροπολίτου Κυκλάδων, διαθήκη, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 1964, τ. Δ’.
γ) Οι εκχριστιανισμοί Μωαμεθανών στις Κυκλάδες αίτιο κατηγορίας στις διαμάχες των καθολικών – Ανάτυπο, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 1995, τ. ΙΒ’.
δ) Οι Κορνάροι-Χανιώτες της Μυκόνου και ο “Αη-Γιώρης” στον Αμπελόκηπο [1599-1850] – Ανάτυπο, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 2006-2010, τ. 20.

Τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Επτά Ημέρες Καθημερινής

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) ΜΗΛΟΣ- Η πειρατεία στη Μήλο: Οι επιπτώσεις που είχε η πειρατεία στην κοινωνία του νησιού κατά τον 17ο αιώνα, 7 ημέρες Καθημερινής: Νησιά του Αιγαίου – Σύρος, Τήνος, Μήλος, 1996, τ. Δ

β) ΣΙΦΝΟΣ- Πνευματικές μορφές: Παιδαγωγοί που μόρφωσαν γενεές Ελλήνων και νομομαθείς που πλούτισαν τη νομική επιστήμη, 7 ημέρες Καθημερινής: Κυκλάδες – Μύκονος, Πάρος, Σίφνος, Φολέγανδρος,  1997, τ. ΙΗ

γ) ΣΙΦΝΟΣ- Ιστορική διαδρομή: Η κοινωνία της Σίφνου από το Βυζάντιο ως τους νεώτερους χρόνους, 7 ημέρες Καθημερινής: Κυκλάδες – Μύκονος, Πάρος, Σίφνος, Φολέγανδρος, 1997, τ. ΙΗ

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Η εκπαιδευτική Άνοιξη στο νησί της Κιμώλου (1823-1854)

Το βιβλίο αυτό (του 1999) στηρίζεται σε ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία που περιέχονται σε μεγάλο αριθμό εγγράφων των Γενικών Αρχείων του Κράτους αλλά και στη γνωστή βιβλιογραφία. Αναφέρεται στην εκπαίδευση στην Κίμωλο κατά την περίοδο 1823-1854, μία περίοδο πολλαπλών δοκιμασιών του ελληνισμού στην ηρωική προσπάθειά του αποτίναξης των δεσμών της δουλείας, της αναγνώρισής του ως ανεξάρτητης πολιτειακής οντότητας και της, εν συνεχεία, διοργάνωσης και συγκρότησης αυτής της Πολιτείας μέσα σε μύριες δυσχέρειες. Με το βιβλίο αυτό εμπλουτίζεται η βιβλιογραφία της Κιμώλου μιας ικανής περιόδου της ιστορίας της στον συγκεκριμένο τομέα της παιδείας.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Κυκλαδικά θέματα: Γράμματα-Ιστορία-Πολιτική-Επίκαιρα

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Εγκλήματα στη Σίφνο του 1675, Κυκλαδικά θέματα, 1984,  Χρόνος Α – τεύχ. 5.
β) Οι Κοντόσταυλοι της Άνδρου και ο Άγιος Γεώργιος καθολικών της Σύρου, Κυκλαδικά θέματα, 1985,  Χρόνος Α – τεύχ. 6.
γ) Ανταρσία ιερέων και ποιμνίου της Σίφνου κατά του Αρχιεπισκόπου Φιλαρέτου (1684), Κυκλαδικά θέματα, 1985, Χρόνος Β – τεύχ. 8.
δ) Από το Νικολό Κοντόσταυλο (1662)*: Καταγγελία καθολικού επισκόπου Σύρου και σύσταση κληροδοτήματος στη Σίφνο, Κυκλαδικά θέματα, 1986, Χρόνος Γ – τεύχ. 13.
ε) Σχολείο στη Σέριφο τον 17ο αι., Κυκλαδικά θέματα, 1986, Χρόνος Γ – τεύχ. 15.
στ) Αρχιεπίσκοποι Τζίας και Θερμίων κατά τον 17ο αιώνα, Κυκλαδικά θέματα, 1986,  Χρόνος Γ – τεύχ. 16-17.
ζ) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711, Κυκλαδικά θέματα, 1987,  Χρόνος Δ – τεύχ. 19.
η) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711 [(συνέχεια (2)], Κυκλαδικά θέματα, 1987,  Χρόνος Δ – τεύχ. 21.
θ) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711 [(συνέχεια (3)], Κυκλαδικά θέματα, 1987, Χρόνος Δ – τεύχ. 23.
ι) Περιγραφή κοσμογονικών γεγονότων του έτους 1707 στη Σαντορίνη από τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Νάξου Αντώνιο Γιουστινιάνι, Κυκλαδικά θέματα, 1988, Χρόνος Δ – τεύχ. 24.
ια) Περιγραφή κοσμογονικών γεγονότων του έτους 1707 στη Σαντορίνη από τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Νάξου Αντώνιο Γιουστινιάνι [συνέχεια (2)], Κυκλαδικά θέματα, 1988,  Χρόνος Ε – τεύχ. 25.
ιβ) Πολιτικές ενέργειες Βενετών αντιπροσώπων, Κυκλαδικά θέματα, 1988,  Χρόνος Ε – τεύχ. 27.
ιγ) Πρόσκληση (1664) της κοινότητας Θερμίων προς τον διδάσκαλο Γεώργιο Πέρη, Κυκλαδικά θέματα, 1988, Χρόνος Ε – τεύχ. 29.
ιδ) Η “ρητορική” στη Σίφνο κατά την τουρκοκρατία και ο Άγιος Κωνσταντίνος Αρτέμωνος, Κυκλαδικά θέματα, 1989, Χρόνος ΣΤ – τεύχ. 31.
ιε) Μία προσφυγή του πρώην Βιδύνης Παϊσίου ενώπιον του ειρηνοδικείου Σίφνου, Κυκλαδικά θέματα, 1990,  Χρόνος ΣΤ – τεύχ. 34.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

 

 

Quick View

Μήλος

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη

α) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Βαπτίσεις Τούρκων στη Μήλο, Μήλος 1980 (5 Νοεμβ.), Αριθ. φ. 48.
β) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Βαπτίσεις Τούρκων στη Μήλο (συνέχεια από το προηγούμενο), Μήλος 1981 (2 Μαρ.), Αριθ. φ. 52.
γ) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Προβλήματα της λατινικής εκκλησίας Μήλου, Μήλος 1981 (2 Μαϊου), Αριθ. φ. 54.
δ) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Η καμπάνα της καθολικής εκκλησίας Μήλου στον καθεδρικό ναό Μεσσήνας, Μήλος 1981 (6 Δεκ.), Αριθ. φ. 60.
ε) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (18 Ιουν.), Αριθ. φ. 77.
στ) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (27 Ιουλ.), Αριθ. φ. 78.
ζ) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (26 Οκτ.), Αριθ. φ. 80.
η) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (2 Δεκ.), Αριθ. φ. 81.
θ) Ιστορικά σημειώματα: 25 ιερείς και 3.000 ορθόδοξοι της Σίφνου υπό τον καθολικό επίσκοπο Μήλου Καμίλλη, Μήλος, 1985 (1 Απρ.), Αριθ. φ. 95.
ι) Από τα αρχεία της Βενετίας: Παθήματα προξένων της Βενετίας, Μήλος, 1986 (11 Νοεμ.), Αριθ. φ. 110.
ια) Έγγραφα από τα αρχεία του Βατικανού: “Μέσα” προσηλυτισμού των ορθοδόξων Μήλου, Μήλος, 1987 (27 Ιαν.), Αριθ. φ. 112.
ιβ) Ιστορικά έγγραφα: Το μετόχι του ταξιάρχη Σερίφου στη Μήλο, Μήλος 1988 (17 Οκτ.), Αριθ. φ. 127.
ιγ) Οι ναοί της Μήλου κατά το 1833 , Μήλος, 1995 (19 Μαρ.), Αριθ. φ. 198.
ιδ) Διαμάχες καθολικών στη Μήλο, Μήλος, 1995 (15 Μαϊου), Αριθ. φ. 200.
ιε) Πνευματικές μορφές του 17ου αιώνα: Βενέδικτος Τζαγκαρόλος “εκ Μήλου”, θρησκευτικός ουμανιστής – ηγούμενος Πάτμου, Μήλος, 1997 (31 Δεκ.), Αριθ. φ. 230.
ιστ) Ένας διακεκριμένος Μηλιός δάσκαλος: Αντώνιος Βλαστός, Μήλος, 1998 (31 Ιαν.). Αριθ. φ. 231.
ιζ) Ιστορικές αναφορές: Μια επιστολή του Κων/νου Λουλουδάκη δημοδιδασκάλου Αδάμαντος, Μήλος, 1998 (28 Φεβ.), Αριθ. φ. 232.
ιη) Μήλιοι μαθητές του κολλεγίου Ρώμης, Μήλος, 1998 (19 Οκτ.), Αριθ. φ. 240.
ιθ) Πίνακας έτους 1836 των ιερέων και στατιστικός (1879) της Μήλου, Μήλος, 1998 (31 Δεκ.), Αριθ. φ. 243.
κ) Κεφάλαια ιστορίας: Η Μήλος κατά την τουρκοκρατία, Μήλος, 1999 (30 Απρ.), Αριθ. φ. 247.
κα) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Πώς και πότε ανακαλύφθηκαν οι κατακόμβες, Μήλος, 1999 (30 Ιουν.), Αριθ. φ. 249.
κβ) Μία δυσάρεστη εικόνα του ελληνικού σχολείου, Μήλου (1847-1848), Μήλος, 2000 (Ιουν.), Αριθ. φ. 261.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

 

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος B΄ 1960-1970)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) Πασχαλινό ρεπορτάζ στη Σίφνο: με την ευκαιρία της εκδρομής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1960 (Μάιος), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 161
β) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Ιούν.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 162
γ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια και τέλος), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Ιούλ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 163
δ) “Τα λαϊκά χορευτικά τραγούδια της Σίφνου”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Οκτ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 166
ε) Ιστορικά έγγραφα της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Ιαν.), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 169
στ) Μυστική επαναστατική οργάνωσις είχεν ιδρυθεί στη Σίφνο το 1653: εκατόν εξήντα οκτώ χρόνια πριν απ’ την Επανάστασι του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Μάρ.), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 171
ζ) Παράκλησις προς συμπολίτας μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Μάιος), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 173
η) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιαν.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 181
θ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Φεβρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 182
ι) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Μάρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 183
ια) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Απρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 184
ιβ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Μάιος), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 185
ιγ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 6η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιούν.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 186
ιδ) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 7η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιούλ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 187
ιε) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 9η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Νοέμ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 190
ιστ) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 10η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 191-192
ιζ) Επιστολαί προς τα “Σιφναϊκά Νέα”: Εκκλησιαστικά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 191-192
ιη) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 11η) Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1963 (Ιαν.) Έτος 17ον. Αρ. φύλ. 193
ιθ) Σύντομος περιγραφή της νήσου Σίφνου υπό ιατρικήν έποψιν, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1967, Έτος 21ον., Αρ. φύλ. 247
κ) Ανέκδοτος διαθήκη του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1967 (Οκτ.), Έτος 21ον., Αρ. φύλ. 248
κα) Η αποκατάσταση του Μητροπολίτου Σίφνου Καλλίνικου Ηλιάδη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1969 (Δεκ.)-1970(Ιαν.), Φύλλο 274-275
κβ) Σίφνος υπόδουλη, Σίφνος ελευθέρα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάρ.) ,Έτος 23ον., Αρ. φύλ. 277
κγ) Μόνον ο δημιουργός, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Απρ.), Ετος 23ον., Αρ.φύλ. 278
κδ) Κριτική του βιβλίου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάιος-Ιούν.), Φύλλο 279-280
κε) Το διοικητικό σύστημα της εκκλησίας Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάιος-Ιούν.), Φύλλο 279-280
κστ) Σιφνεϊκές μορφές: Μνήμη Νίκου Μπάου, του λογοτέχνη, του καλλιτέχνη, του ευεργέτη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 281-282.
κζ) Σιφνεϊκές μορφές: Στέλιος Μαστρόκαλος: Ο Σιφνιός, ο πρόεδρος, ο τραγουδιστής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 281-282.
κη) Το διοικητικόν σύστημα της εκκλησίας Σίφνου (συνέχεια από το φύλλο 279), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Σεπτ.-Οκτ.), Φύλλο 283-284.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Α΄ 1954-1960)

Άρθρα Σ.Συμεωνίδη.

α) Τα ζητήματα της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1954 (Μάρ.), Έτος Η’., Αρ. φύλ. 87
β) Η ελληνική ιδέα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1955 (Νοέμ.-Δεκ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 107-108
γ) Η κυρία, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Ιαν.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 109
δ) Ένα σοβαρό ζήτημα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Μάρ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 111
ε) “Ιστορικά και λαογραφικά σημειώματα της Σίφνου”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Μάιος), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 113
στ) Ο γεωργικός συνεταιρισμός, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Ιούλ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 115
ζ) Από την εορτή της βασιλόπιττας της αδελφότητας μας: στιγμιότυπα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1957 (Φεβρ.), Έτος ΙΑ’., Αρ. φύλ. 122
η) Επιστολαί προς τα “Σιφναϊκά Νέα”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1957 (Αύγ.), Έτος ΙΑ’., Αρ. φύλ. 128
θ) Πάσχα στη Σίφνο: η εκδρομή του Συνδέσμου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού, Σιφνίων 1958 (Μάιος), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 137
ι) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Ιούν.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 138
ια) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Ιούλ.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 139
ιβ) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Αύγ.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 140
ιγ) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828 (συνέχεια και τέλος), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Οκτ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 142
ιδ) Ανευρέθη ο ιστορικός κώδιξ της Μονής Βρύσεως ο οποίος είχε χαθή κατά την ιταλικήν Κατοχήν, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Νοέμ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 143
ιε) Περί των κωδίκων της Μονής Βρύσεως: συμπληρωματικά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων ,1958 (Δεκ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 144
ιστ) Τα εγκαίνια του σχολείου Αγ. Αρτεμίου την 13ην Φεβρουαρίου 1832, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Ιαν.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 145
ιζ) Θα αναγερθή μουσείον αρχαιοτήτων Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Φεβρ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 146
ιη) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Απρ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 148
ιθ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Μάιος), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 149
κ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Ιούν.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 150
κα) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Αύγ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 152
κβ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Σεπτ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 153
κγ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Δεκ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 156
κδ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Απρ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 160

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View