Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:
α)  Διαθήκη εκ Σίφνου, Ηώς, 1961, τεύχος 47
β)  Η Παναγία η Βρυσιανή, Ηώς, 1962, τεύχος 61-62
γ) Ένας παραγκωνισμένος Κρητικός, Ηώς, Αφιέρωμα στην Κρήτη, 1964, τεύχος 76-85
δ) Ένα γράμμα της Αρσινόης Παπαδοπούλου,Ηώς, 1965 τεύχος 86

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Ιστορία της Σίφνου από την προϊστορική εποχή

Το βιβλίο αυτό (του 2014) είναι ένα πολύτιμο εφόδιο για όποιον ενδιαφέρεται να κατανοήσει βαθύτερα την ιστορική, πνευματική και πολιτιστική ταυτότητα της Σίφνου. Η Ιστορία της Σίφνου, δεύτερη μετά την όμοια του αειμνήστου Καρόλου Γκιων (1876), είναι καταγεγραμμένη μέσα από ενδελεχείς έρευνες, συστηματική και επίπονη μελέτη του Σίμου Συμεωνίδη, ενώ βασίζεται σε λεπτομερώς ελεγμένες και διασταυρωμένες μαρτυρίες αρχειακών πηγών και της βιβλιογραφίας.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Ιστορικά Αγίου Κωνσταντίνου Αρτεμώνος Σίφνου

Το βιβλίο αυτό (του 1991) περιέχει τμήμα ενός αφάνταστα πλούσιου ιστορικού υλικού και αποτελεί μία μικρή συμβολή στην ιστορία της περιώνυμης εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου Αρτεμώνος. Στο πρώτο μέρος ο συγγραφέας αναφέρεται στην παλαιότητα της εκκλησίας, στους ιδιοκτήτες και στους εφημέριούς της, καθώς και στις εκκλησίες του Αγίου Λουκά και του Αγίου Γεωργίου του Βαρβάρου. Στο δεύτερο μέρος περιέχονται έγγραφα από τη Συλλογή της Οικογένειας Ευ. Βάου και κώδικες που περιλαμβάνουν πολύτιμα στοιχεία και αναφέρονται σε τομείς όπως: ιστορία, λαογραφία, τοπωνύμια κ.λπ.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Ιστορικά Δημοσιεύματα 1957-2017

Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα ιστορικά δημοσιεύματα του Σίμου Συμεωνίδη από το 1957 μέχρι το 2017, ταξινομημένα ανά έτος. Μέσω αυτού, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει μία πλήρη εικόνα των ιστορικών μελετών του Σίμου Συμεωνίδη και της εξηκονταετούς προσφοράς του στην ιστορία της Σίφνου και άλλων Κυκλάδων.

Τον Κατάλογο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Κιμωλιακά ιστορικά θέματα

Στο βιβλίο αυτό (του 2014) αναπτύσσονται θέματα της ιστορίας της Κιμώλου, από την ίδρυση του οικισμού της στα τέλη του 16ου αιώνα και εξής. Σκοπός της έκδοσης είναι η συγκέντρωση και διάσωση ιστορικών μαρτυριών-στοιχείων που βρίσκονται διάσπαρτα σε Αρχεία ή έχουν εκδοθεί σε διάφορα έντυπα.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Κυκλαδικά θέματα: Γράμματα-Ιστορία-Πολιτική-Επίκαιρα

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Εγκλήματα στη Σίφνο του 1675, Κυκλαδικά θέματα, 1984,  Χρόνος Α – τεύχ. 5.
β) Οι Κοντόσταυλοι της Άνδρου και ο Άγιος Γεώργιος καθολικών της Σύρου, Κυκλαδικά θέματα, 1985,  Χρόνος Α – τεύχ. 6.
γ) Ανταρσία ιερέων και ποιμνίου της Σίφνου κατά του Αρχιεπισκόπου Φιλαρέτου (1684), Κυκλαδικά θέματα, 1985, Χρόνος Β – τεύχ. 8.
δ) Από το Νικολό Κοντόσταυλο (1662)*: Καταγγελία καθολικού επισκόπου Σύρου και σύσταση κληροδοτήματος στη Σίφνο, Κυκλαδικά θέματα, 1986, Χρόνος Γ – τεύχ. 13.
ε) Σχολείο στη Σέριφο τον 17ο αι., Κυκλαδικά θέματα, 1986, Χρόνος Γ – τεύχ. 15.
στ) Αρχιεπίσκοποι Τζίας και Θερμίων κατά τον 17ο αιώνα, Κυκλαδικά θέματα, 1986,  Χρόνος Γ – τεύχ. 16-17.
ζ) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711, Κυκλαδικά θέματα, 1987,  Χρόνος Δ – τεύχ. 19.
η) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711 [(συνέχεια (2)], Κυκλαδικά θέματα, 1987,  Χρόνος Δ – τεύχ. 21.
θ) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711 [(συνέχεια (3)], Κυκλαδικά θέματα, 1987, Χρόνος Δ – τεύχ. 23.
ι) Περιγραφή κοσμογονικών γεγονότων του έτους 1707 στη Σαντορίνη από τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Νάξου Αντώνιο Γιουστινιάνι, Κυκλαδικά θέματα, 1988, Χρόνος Δ – τεύχ. 24.
ια) Περιγραφή κοσμογονικών γεγονότων του έτους 1707 στη Σαντορίνη από τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Νάξου Αντώνιο Γιουστινιάνι [συνέχεια (2)], Κυκλαδικά θέματα, 1988,  Χρόνος Ε – τεύχ. 25.
ιβ) Πολιτικές ενέργειες Βενετών αντιπροσώπων, Κυκλαδικά θέματα, 1988,  Χρόνος Ε – τεύχ. 27.
ιγ) Πρόσκληση (1664) της κοινότητας Θερμίων προς τον διδάσκαλο Γεώργιο Πέρη, Κυκλαδικά θέματα, 1988, Χρόνος Ε – τεύχ. 29.
ιδ) Η “ρητορική” στη Σίφνο κατά την τουρκοκρατία και ο Άγιος Κωνσταντίνος Αρτέμωνος, Κυκλαδικά θέματα, 1989, Χρόνος ΣΤ – τεύχ. 31.
ιε) Μία προσφυγή του πρώην Βιδύνης Παϊσίου ενώπιον του ειρηνοδικείου Σίφνου, Κυκλαδικά θέματα, 1990,  Χρόνος ΣΤ – τεύχ. 34.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

 

 

Quick View

Κυκλαδικό Ημερολόγιο 1996 – Χρόνος Α΄

 

Το άρθρο “Μια περιγραφή του κυκλαδικού Καθολικισμού από τον επίσκοπο Μήλου Ιωάννη-Αντώνιο Καμίλλη” μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο παρακάτω αρχείο.

Quick View

Μηλιακά

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Τα οικονομικά της λατινικής επισκοπής Μήλου δύο αρχιερατείων (1642-1699), Μηλιακά, 1983, τ. Α΄.
β) Ιστορικά έγγραφα Μήλου (1628-1683) από τα αρχεία του Βατικανού, Μηλιακά, 1985, τ. Β΄.
γ) Το αρχιπέλαγος κατά τον πόλεμο Τουρκίας – Βενετίας (1645-1669) και οι αρχιερατικές εναλλαγές στις ορθόδοξες επισκοπές, Μηλιακά, 1989, τ. Γ΄.
δ) Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα αναφερόμενα σε ιερούς ναούς της Μήλου – και μια υπόθεση καταπάτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, Μηλιακά, 1999, τ. Δ΄.
ε) Ο καπετάν Καψής, ο δήθεν “Βασιλεύς της Μήλου” [Ένα ιστορικό ζήτημα φαλκιδευμένο] και ο επίσκοπος που τον “έστεψε” Ιωάννης Αντώνιος Καμίλλης, Μηλιακά, 2003, τ. Ε΄.
στ) Περιστατικά της κοινωνικής ζωής στη Μήλο και άλλες Κυκλάδες κατά τα τέλη του 17ου αιώνα [1670-1700]. Δημοσίευση ιστορικών εγγράφων, Μηλιακά, 2009, τ. ΣΤ΄.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View