Ναός Σωτήρος Χριστού Κιμώλου και ο Πρεσβύτερος Μάρκος Ν. Βεντούρης

Η παρούσα εργασία (του 2007) στηρίζεται σε ανέκδοτα οικογενειακά έγγραφα, τα οποία περιέχουν ιστορικές πληροφορίες, απολύτως έγκυρες, για τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιμώλου και τους διατελέσαντες ιδιοκτήτες-εφημερίους του από τα μισά του 17ου αιώνα μέχρι το 1900, όταν εφημέρευε σ’ αυτόν ο πρεσβύτερος Μάρκος Ν. Βεντούρης.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.