Μήλος

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη

α) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Βαπτίσεις Τούρκων στη Μήλο, Μήλος 1980 (5 Νοεμβ.), Αριθ. φ. 48.
β) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Βαπτίσεις Τούρκων στη Μήλο (συνέχεια από το προηγούμενο), Μήλος 1981 (2 Μαρ.), Αριθ. φ. 52.
γ) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Προβλήματα της λατινικής εκκλησίας Μήλου, Μήλος 1981 (2 Μαϊου), Αριθ. φ. 54.
δ) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Η καμπάνα της καθολικής εκκλησίας Μήλου στον καθεδρικό ναό Μεσσήνας, Μήλος 1981 (6 Δεκ.), Αριθ. φ. 60.
ε) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (18 Ιουν.), Αριθ. φ. 77.
στ) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (27 Ιουλ.), Αριθ. φ. 78.
ζ) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (26 Οκτ.), Αριθ. φ. 80.
η) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (2 Δεκ.), Αριθ. φ. 81.
θ) Ιστορικά σημειώματα: 25 ιερείς και 3.000 ορθόδοξοι της Σίφνου υπό τον καθολικό επίσκοπο Μήλου Καμίλλη, Μήλος, 1985 (1 Απρ.), Αριθ. φ. 95.
ι) Από τα αρχεία της Βενετίας: Παθήματα προξένων της Βενετίας, Μήλος, 1986 (11 Νοεμ.), Αριθ. φ. 110.
ια) Έγγραφα από τα αρχεία του Βατικανού: “Μέσα” προσηλυτισμού των ορθοδόξων Μήλου, Μήλος, 1987 (27 Ιαν.), Αριθ. φ. 112.
ιβ) Ιστορικά έγγραφα: Το μετόχι του ταξιάρχη Σερίφου στη Μήλο, Μήλος 1988 (17 Οκτ.), Αριθ. φ. 127.
ιγ) Οι ναοί της Μήλου κατά το 1833 , Μήλος, 1995 (19 Μαρ.), Αριθ. φ. 198.
ιδ) Διαμάχες καθολικών στη Μήλο, Μήλος, 1995 (15 Μαϊου), Αριθ. φ. 200.
ιε) Πνευματικές μορφές του 17ου αιώνα: Βενέδικτος Τζαγκαρόλος “εκ Μήλου”, θρησκευτικός ουμανιστής – ηγούμενος Πάτμου, Μήλος, 1997 (31 Δεκ.), Αριθ. φ. 230.
ιστ) Ένας διακεκριμένος Μηλιός δάσκαλος: Αντώνιος Βλαστός, Μήλος, 1998 (31 Ιαν.). Αριθ. φ. 231.
ιζ) Ιστορικές αναφορές: Μια επιστολή του Κων/νου Λουλουδάκη δημοδιδασκάλου Αδάμαντος, Μήλος, 1998 (28 Φεβ.), Αριθ. φ. 232.
ιη) Μήλιοι μαθητές του κολλεγίου Ρώμης, Μήλος, 1998 (19 Οκτ.), Αριθ. φ. 240.
ιθ) Πίνακας έτους 1836 των ιερέων και στατιστικός (1879) της Μήλου, Μήλος, 1998 (31 Δεκ.), Αριθ. φ. 243.
κ) Κεφάλαια ιστορίας: Η Μήλος κατά την τουρκοκρατία, Μήλος, 1999 (30 Απρ.), Αριθ. φ. 247.
κα) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Πώς και πότε ανακαλύφθηκαν οι κατακόμβες, Μήλος, 1999 (30 Ιουν.), Αριθ. φ. 249.
κβ) Μία δυσάρεστη εικόνα του ελληνικού σχολείου, Μήλου (1847-1848), Μήλος, 2000 (Ιουν.), Αριθ. φ. 261.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.