Η εκπαιδευτική Άνοιξη στο νησί της Κιμώλου (1823-1854)

Το βιβλίο αυτό (του 1999) στηρίζεται σε ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία που περιέχονται σε μεγάλο αριθμό εγγράφων των Γενικών Αρχείων του Κράτους αλλά και στη γνωστή βιβλιογραφία. Αναφέρεται στην εκπαίδευση στην Κίμωλο κατά την περίοδο 1823-1854, μία περίοδο πολλαπλών δοκιμασιών του ελληνισμού στην ηρωική προσπάθειά του αποτίναξης των δεσμών της δουλείας, της αναγνώρισής του ως ανεξάρτητης πολιτειακής οντότητας και της, εν συνεχεία, διοργάνωσης και συγκρότησης αυτής της Πολιτείας μέσα σε μύριες δυσχέρειες. Με το βιβλίο αυτό εμπλουτίζεται η βιβλιογραφία της Κιμώλου μιας ικανής περιόδου της ιστορίας της στον συγκεκριμένο τομέα της παιδείας.

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.