Η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Νικόλαος Χρυσόγελος (1ον), η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 9-10
β) Σεισμοί, ασθένειες, μετεωρολογικά φαινόμενα, η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 9-10
γ) Βιβλιοκρισίες: “Εθνικο-θρησκευτικοί λόγοι και δελτίον κηρύγματος“, Βασιλείου Γ. Ατέση, Αθήνα 1967, “Πάρος – Αντίπαρος“, Θεολ. Χρ. Αλιμπράντη και Νικ. Χρ. Αλιμπράντη, Αθήνα 1967, “Μελέτες πάνω στην ποίηση του Σεφέρη“, Πάντου Γραίκου, Αθήνα 1967, “Δημοσιογραφία (η 4η εξουσία)”, Ο.Ι. Γιαννούλη, Αθήνα 1967, “Ιστορικά προβλήματα και Μνημεία εκ της παραμονής του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά εις την περιοχήν Βέροιας“, Γ. Χ. Χιονίδη, Θεσσαλονίκη 1967, η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 9-10
δ) Ο όρθρος της Σίφνου (1ο μέρος), η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 9-10
ε) Νικόλαος Χρυσόγελος (2ον), η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, Η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 11-12
στ) Ο όρθρος της Σίφνου (2ο μέρος), η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 11-12.
ζ) Βιβλιοκρισίες: “Πτυχαί της Ζωής μου“, Βασιλείου Γ. Ατέση, Αθήνα 1967, “Βρύση, το Μοναστήρι της Βρυσιανής“, Μάνου Φιλιππάκη, Σιφναϊκή Φωνή, αρ. φύλ. 34, 1967, η Σιφνιακή: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα, 1967, Έτος 1ον, αριθ. 11-12.

Τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Η έκδοσίς μας, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιαν.), τεύχ. 1
β) Για το καλό μας, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιαν.), τεύχ. 1
β) Άγγελος Κοσμής, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιαν.), τεύχ. 1
γ) Όχι “μικροβιακή” πολιτική, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιαν.), τεύχ. 1
δ) Ένας Σιφνιός στην Λεγεώνα των Ξένων (Γεώργιος Πρόκος), η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Φεβ.), τεύχ. 2
ε) 25η Μαρτίου, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Μάρ.), τεύχ. 3
στ) Ο όρθρος της Σίφνου, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Μάρ.), τεύχ. 3
ζ) Ο όρθρος της Σίφνου (β’ συνέχεια), η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Απρ.), τεύχ. 4
η) Παληές σφραγίδες, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Απρ.), τεύχ. 4
θ) Στο δελτίο του Γαλλικού Ινστιτούτου, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Απρ.), τεύχ. 4
ι) Υπ’ όψει της Εθνικής Κυβερνήσεως, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Μάιος), τεύχ. 5
ια) Ο όρθρος της Σίφνου (γ’ συνέχεια), η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Μάιος), τεύχ. 5
ιβ) Εκκλησιαστικά Χρονικά, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Μάιος), τεύχ. 5
ιγ) Ένα βλέμμα στις Μικρές Κυκλάδες, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιούν.), τεύχ. 6
ιδ) Απεβίωσεν ο Νικ. Μπάος, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιούν.), τεύχ. 6
ιε) Οδοιπορικό στο Νησί της Σίφνου, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιούλ.-Αύγ.), τεύχ. 7-8
ιστ) Η Αγία Αικατερίνη Κάστρου Σταυροπήγιο, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιούλ.-Αύγ.), τεύχ. 7-8
ιζ) Νικόλαος Πρατικός: Ένας άγνωστος αγιογράφος, η Σιφνιακή: μηνιαία επιθεώρησις της νήσου Σίφνου, 1967 (Ιούλ.-Αύγ.), τεύχ. 7-8

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Η εκδοσή μας, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Απρ.), τεύχ. 1.
β) Επιτέλους! Οι Νέοι, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Απρ.), τεύχ. 1.
γ) Η Σίφνος σε έγγραφο του Μουσείου Korrer Βενετίας, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Απρ.), τεύχ. 1.
δ) Κουρσαρικές επιδρομές, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Απρ.), τεύχ. 1.
ε) Ανασκαφές, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Μάιος), τεύχ. 2.
στ) Άνθιμος Λαδόπουλος, μητροπολίτης Βελιγραδίου, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Μάιος), τεύχ. 2.
ζ) Ένα ενδιαφέρον έγγραφο, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Μάιος), τεύχ. 2.
ζ) Αφιέρωμα Χρυσοπηγή, η Σιφνιακή: του λόγου και της τέχνης, 1967 (Ιούν.), τεύχ. 3

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις. Τουρισμός, Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη, Γράμματα

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:
α)  Διαθήκη εκ Σίφνου, Ηώς, 1961, τεύχος 47
β)  Η Παναγία η Βρυσιανή, Ηώς, 1962, τεύχος 61-62
γ) Ένας παραγκωνισμένος Κρητικός, Ηώς, Αφιέρωμα στην Κρήτη, 1964, τεύχος 76-85
δ) Ένα γράμμα της Αρσινόης Παπαδοπούλου,Ηώς, 1965 τεύχος 86

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Κυκλαδικά θέματα: Γράμματα-Ιστορία-Πολιτική-Επίκαιρα

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Εγκλήματα στη Σίφνο του 1675, Κυκλαδικά θέματα, 1984,  Χρόνος Α – τεύχ. 5.
β) Οι Κοντόσταυλοι της Άνδρου και ο Άγιος Γεώργιος καθολικών της Σύρου, Κυκλαδικά θέματα, 1985,  Χρόνος Α – τεύχ. 6.
γ) Ανταρσία ιερέων και ποιμνίου της Σίφνου κατά του Αρχιεπισκόπου Φιλαρέτου (1684), Κυκλαδικά θέματα, 1985, Χρόνος Β – τεύχ. 8.
δ) Από το Νικολό Κοντόσταυλο (1662)*: Καταγγελία καθολικού επισκόπου Σύρου και σύσταση κληροδοτήματος στη Σίφνο, Κυκλαδικά θέματα, 1986, Χρόνος Γ – τεύχ. 13.
ε) Σχολείο στη Σέριφο τον 17ο αι., Κυκλαδικά θέματα, 1986, Χρόνος Γ – τεύχ. 15.
στ) Αρχιεπίσκοποι Τζίας και Θερμίων κατά τον 17ο αιώνα, Κυκλαδικά θέματα, 1986,  Χρόνος Γ – τεύχ. 16-17.
ζ) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711, Κυκλαδικά θέματα, 1987,  Χρόνος Δ – τεύχ. 19.
η) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711 [(συνέχεια (2)], Κυκλαδικά θέματα, 1987,  Χρόνος Δ – τεύχ. 21.
θ) Η εκκλησιαστική κατάσταση της ποτε λατινικής επισκοπής Κέας, Κύθνου και Σίφνου κατά το 1711 [(συνέχεια (3)], Κυκλαδικά θέματα, 1987, Χρόνος Δ – τεύχ. 23.
ι) Περιγραφή κοσμογονικών γεγονότων του έτους 1707 στη Σαντορίνη από τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Νάξου Αντώνιο Γιουστινιάνι, Κυκλαδικά θέματα, 1988, Χρόνος Δ – τεύχ. 24.
ια) Περιγραφή κοσμογονικών γεγονότων του έτους 1707 στη Σαντορίνη από τον καθολικό αρχιεπίσκοπο Νάξου Αντώνιο Γιουστινιάνι [συνέχεια (2)], Κυκλαδικά θέματα, 1988,  Χρόνος Ε – τεύχ. 25.
ιβ) Πολιτικές ενέργειες Βενετών αντιπροσώπων, Κυκλαδικά θέματα, 1988,  Χρόνος Ε – τεύχ. 27.
ιγ) Πρόσκληση (1664) της κοινότητας Θερμίων προς τον διδάσκαλο Γεώργιο Πέρη, Κυκλαδικά θέματα, 1988, Χρόνος Ε – τεύχ. 29.
ιδ) Η “ρητορική” στη Σίφνο κατά την τουρκοκρατία και ο Άγιος Κωνσταντίνος Αρτέμωνος, Κυκλαδικά θέματα, 1989, Χρόνος ΣΤ – τεύχ. 31.
ιε) Μία προσφυγή του πρώην Βιδύνης Παϊσίου ενώπιον του ειρηνοδικείου Σίφνου, Κυκλαδικά θέματα, 1990,  Χρόνος ΣΤ – τεύχ. 34.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

 

 

Quick View

Κυκλαδικό Ημερολόγιο 1996 – Χρόνος Α΄

 

Το άρθρο “Μια περιγραφή του κυκλαδικού Καθολικισμού από τον επίσκοπο Μήλου Ιωάννη-Αντώνιο Καμίλλη” μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ ή να το διαβάσετε στο παρακάτω αρχείο.

Quick View

Μηλιακά

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Τα οικονομικά της λατινικής επισκοπής Μήλου δύο αρχιερατείων (1642-1699), Μηλιακά, 1983, τ. Α΄.
β) Ιστορικά έγγραφα Μήλου (1628-1683) από τα αρχεία του Βατικανού, Μηλιακά, 1985, τ. Β΄.
γ) Το αρχιπέλαγος κατά τον πόλεμο Τουρκίας – Βενετίας (1645-1669) και οι αρχιερατικές εναλλαγές στις ορθόδοξες επισκοπές, Μηλιακά, 1989, τ. Γ΄.
δ) Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα αναφερόμενα σε ιερούς ναούς της Μήλου – και μια υπόθεση καταπάτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, Μηλιακά, 1999, τ. Δ΄.
ε) Ο καπετάν Καψής, ο δήθεν “Βασιλεύς της Μήλου” [Ένα ιστορικό ζήτημα φαλκιδευμένο] και ο επίσκοπος που τον “έστεψε” Ιωάννης Αντώνιος Καμίλλης, Μηλιακά, 2003, τ. Ε΄.
στ) Περιστατικά της κοινωνικής ζωής στη Μήλο και άλλες Κυκλάδες κατά τα τέλη του 17ου αιώνα [1670-1700]. Δημοσίευση ιστορικών εγγράφων, Μηλιακά, 2009, τ. ΣΤ΄.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Ναξιακά: Επετηρίδα της Ομοσπονδίας Ναξιακών συλλογών

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) Luigi Guarchi, αποστολικού επισκέπτη εξέταση διαφόρων ζητημάτων της καθολικής εκκλησίας Νάξου [1723], Ναξιακά: Επετηρίδα της Ομοσπονδίας Ναξιακών συλλογών, 2012, τ. 2
β) Η “ευρωπαϊκή πορεία” του Θεοφάνους Μαυρογορδάτου, πρώην μητροπολίτου Παροναξίας (1671-1677), Ναξιακά: Επετηρίδα της Ομοσπονδίας Ναξιακών συλλογών,  2013-2014, τ. 3-4
γ) Εκκλησιαστικών ανδρών της Νάξου κοινωνικός βίος (17ος αι.), Ναξιακά: Επετηρίδα της Ομοσπονδίας Ναξιακών συλλογών, 2017, τ.7

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στο περιοδικό  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View