Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει το έργο του Σίμου Μ. Συμεωνίδη, ιστοριοδίφη και ερευνητή της ιστορίας της Σίφνου και άλλων νησιών των Κυκλάδων. Το έργο του εκτείνεται χρονικά από το 1954 έως το 2018 και αποτελείται από εκατοντάδες δημοσιεύματα σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, το σύνολο των οποίων έχει ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα.

Τα πιο γνωστά του έργα είναι το βιβλίο Ιστορία της Σίφνου (από την προϊστορική εποχή μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) και τα ΣΙΦΝΙΑΚΑ, επετηρίς ιστορικής ύλης της Σίφνου, της οποίας υπήρξε εκδότης και συντάκτης και από όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει πλούσιο και πολύτιμο αρχειακό υλικό για την ιστορία της Σίφνου, τη λαογραφία της, τα εκκλησιαστικά της και πολλά άλλα θέματα.