Παρακάτω θα βρείτε 4 εφημερίδες των Κυκλάδων, στις οποίες έχει δημοσιεύσει άρθρα του ο Σίμος Συμεωνίδης. Όλα τα άρθρα είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf και μπορείτε να τα κατεβάσετε, ενώ παράλληλα μπορείτε να τα ξεφυλλίσετε (flip book).

Μήλος

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη

α) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Βαπτίσεις Τούρκων στη Μήλο, Μήλος 1980 (5 Νοεμβ.), Αριθ. φ. 48.
β) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Βαπτίσεις Τούρκων στη Μήλο (συνέχεια από το προηγούμενο), Μήλος 1981 (2 Μαρ.), Αριθ. φ. 52.
γ) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Προβλήματα της λατινικής εκκλησίας Μήλου, Μήλος 1981 (2 Μαϊου), Αριθ. φ. 54.
δ) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Η καμπάνα της καθολικής εκκλησίας Μήλου στον καθεδρικό ναό Μεσσήνας, Μήλος 1981 (6 Δεκ.), Αριθ. φ. 60.
ε) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (18 Ιουν.), Αριθ. φ. 77.
στ) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (27 Ιουλ.), Αριθ. φ. 78.
ζ) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (26 Οκτ.), Αριθ. φ. 80.
η) Από τα αρχεία του Βατικανού: Νομικά έγγραφα Μήλου, Μήλος 1983 (2 Δεκ.), Αριθ. φ. 81.
θ) Ιστορικά σημειώματα: 25 ιερείς και 3.000 ορθόδοξοι της Σίφνου υπό τον καθολικό επίσκοπο Μήλου Καμίλλη, Μήλος, 1985 (1 Απρ.), Αριθ. φ. 95.
ι) Από τα αρχεία της Βενετίας: Παθήματα προξένων της Βενετίας, Μήλος, 1986 (11 Νοεμ.), Αριθ. φ. 110.
ια) Έγγραφα από τα αρχεία του Βατικανού: “Μέσα” προσηλυτισμού των ορθοδόξων Μήλου, Μήλος, 1987 (27 Ιαν.), Αριθ. φ. 112.
ιβ) Ιστορικά έγγραφα: Το μετόχι του ταξιάρχη Σερίφου στη Μήλο, Μήλος 1988 (17 Οκτ.), Αριθ. φ. 127.
ιγ) Οι ναοί της Μήλου κατά το 1833 , Μήλος, 1995 (19 Μαρ.), Αριθ. φ. 198.
ιδ) Διαμάχες καθολικών στη Μήλο, Μήλος, 1995 (15 Μαϊου), Αριθ. φ. 200.
ιε) Πνευματικές μορφές του 17ου αιώνα: Βενέδικτος Τζαγκαρόλος “εκ Μήλου”, θρησκευτικός ουμανιστής – ηγούμενος Πάτμου, Μήλος, 1997 (31 Δεκ.), Αριθ. φ. 230.
ιστ) Ένας διακεκριμένος Μηλιός δάσκαλος: Αντώνιος Βλαστός, Μήλος, 1998 (31 Ιαν.). Αριθ. φ. 231.
ιζ) Ιστορικές αναφορές: Μια επιστολή του Κων/νου Λουλουδάκη δημοδιδασκάλου Αδάμαντος, Μήλος, 1998 (28 Φεβ.), Αριθ. φ. 232.
ιη) Μήλιοι μαθητές του κολλεγίου Ρώμης, Μήλος, 1998 (19 Οκτ.), Αριθ. φ. 240.
ιθ) Πίνακας έτους 1836 των ιερέων και στατιστικός (1879) της Μήλου, Μήλος, 1998 (31 Δεκ.), Αριθ. φ. 243.
κ) Κεφάλαια ιστορίας: Η Μήλος κατά την τουρκοκρατία, Μήλος, 1999 (30 Απρ.), Αριθ. φ. 247.
κα) Ιστορικά έγγραφα Μήλου: Πώς και πότε ανακαλύφθηκαν οι κατακόμβες, Μήλος, 1999 (30 Ιουν.), Αριθ. φ. 249.
κβ) Μία δυσάρεστη εικόνα του ελληνικού σχολείου, Μήλου (1847-1848), Μήλος, 2000 (Ιουν.), Αριθ. φ. 261.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

 

Quick View

Νέα Μύκονος: τουρισμός – λαογραφία – ιστορία και ζωή

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη:

α) “Ανίερος” γάμος μεταξύ Μαλτέζου κουρσάρου και Μυκονιάτισσας, Νέα Μύκονος: τουρισμός – λαογραφία – ιστορία και ζωή ,1980 (Αύγ-Σεπ.), Έτος 33, Αριθ. φ. 390-391.
β) Ιστορικά έγγραφα Μυκόνου – Ένα γράμμα του Αντωνίου Ψαρού, Νέα Μύκονος: τουρισμός – λαογραφία – ιστορία και ζωή, 1981 (Μάρ.), Έτος 34, Αριθ. φ. 397.
γ) Και άλλος “ανίερος” γάμος στη Μύκονο, Νέα Μύκονος: τουρισμός – λαογραφία – ιστορία και ζωή, 1989 (Νοέμ.), Αριθ. φ. 501.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος B΄ 1960-1970)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) Πασχαλινό ρεπορτάζ στη Σίφνο: με την ευκαιρία της εκδρομής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1960 (Μάιος), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 161
β) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Ιούν.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 162
γ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια και τέλος), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Ιούλ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 163
δ) “Τα λαϊκά χορευτικά τραγούδια της Σίφνου”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Οκτ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 166
ε) Ιστορικά έγγραφα της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Ιαν.), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 169
στ) Μυστική επαναστατική οργάνωσις είχεν ιδρυθεί στη Σίφνο το 1653: εκατόν εξήντα οκτώ χρόνια πριν απ’ την Επανάστασι του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Μάρ.), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 171
ζ) Παράκλησις προς συμπολίτας μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1961 (Μάιος), Έτος ΙΕ’., Αρ. φύλ. 173
η) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιαν.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 181
θ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Φεβρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 182
ι) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Μάρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 183
ια) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Απρ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 184
ιβ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Μάιος), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 185
ιγ) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 6η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιούν.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 186
ιδ) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 7η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Ιούλ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 187
ιε) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 9η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Νοέμ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 190
ιστ) Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 10η), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 191-192
ιζ) Επιστολαί προς τα “Σιφναϊκά Νέα”: Εκκλησιαστικά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1962 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 191-192
ιη) Η Σίφνος στα χρόνια της Επαναστάσεως: από την ιστορία του νησιού μας (συνέχεια 11η) Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1963 (Ιαν.) Έτος 17ον. Αρ. φύλ. 193
ιθ) Σύντομος περιγραφή της νήσου Σίφνου υπό ιατρικήν έποψιν, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 1967, Έτος 21ον., Αρ. φύλ. 247
κ) Ανέκδοτος διαθήκη του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1967 (Οκτ.), Έτος 21ον., Αρ. φύλ. 248
κα) Η αποκατάσταση του Μητροπολίτου Σίφνου Καλλίνικου Ηλιάδη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1969 (Δεκ.)-1970(Ιαν.), Φύλλο 274-275
κβ) Σίφνος υπόδουλη, Σίφνος ελευθέρα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάρ.) ,Έτος 23ον., Αρ. φύλ. 277
κγ) Μόνον ο δημιουργός, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Απρ.), Ετος 23ον., Αρ.φύλ. 278
κδ) Κριτική του βιβλίου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάιος-Ιούν.), Φύλλο 279-280
κε) Το διοικητικό σύστημα της εκκλησίας Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Μάιος-Ιούν.), Φύλλο 279-280
κστ) Σιφνεϊκές μορφές: Μνήμη Νίκου Μπάου, του λογοτέχνη, του καλλιτέχνη, του ευεργέτη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 281-282.
κζ) Σιφνεϊκές μορφές: Στέλιος Μαστρόκαλος: Ο Σιφνιός, ο πρόεδρος, ο τραγουδιστής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 281-282.
κη) Το διοικητικόν σύστημα της εκκλησίας Σίφνου (συνέχεια από το φύλλο 279), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Σεπτ.-Οκτ.), Φύλλο 283-284.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα  μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Α΄ 1954-1960)

Άρθρα Σ.Συμεωνίδη.

α) Τα ζητήματα της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1954 (Μάρ.), Έτος Η’., Αρ. φύλ. 87
β) Η ελληνική ιδέα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1955 (Νοέμ.-Δεκ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 107-108
γ) Η κυρία, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Ιαν.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 109
δ) Ένα σοβαρό ζήτημα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Μάρ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 111
ε) “Ιστορικά και λαογραφικά σημειώματα της Σίφνου”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Μάιος), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 113
στ) Ο γεωργικός συνεταιρισμός, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1956 (Ιούλ.), Έτος Θ’., Αρ. φύλ. 115
ζ) Από την εορτή της βασιλόπιττας της αδελφότητας μας: στιγμιότυπα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1957 (Φεβρ.), Έτος ΙΑ’., Αρ. φύλ. 122
η) Επιστολαί προς τα “Σιφναϊκά Νέα”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1957 (Αύγ.), Έτος ΙΑ’., Αρ. φύλ. 128
θ) Πάσχα στη Σίφνο: η εκδρομή του Συνδέσμου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού, Σιφνίων 1958 (Μάιος), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 137
ι) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Ιούν.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 138
ια) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Ιούλ.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 139
ιβ) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828: πολύτιμα στοιχεία από τη ζωήν της εποχής (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Αύγ.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 140
ιγ) Έκθεσις περί της νήσου Σίφνου: εν έτει 1828 (συνέχεια και τέλος), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Οκτ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 142
ιδ) Ανευρέθη ο ιστορικός κώδιξ της Μονής Βρύσεως ο οποίος είχε χαθή κατά την ιταλικήν Κατοχήν, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1958 (Νοέμ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 143
ιε) Περί των κωδίκων της Μονής Βρύσεως: συμπληρωματικά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων ,1958 (Δεκ.), Έτος ΙΒ., Αρ. φύλ. 144
ιστ) Τα εγκαίνια του σχολείου Αγ. Αρτεμίου την 13ην Φεβρουαρίου 1832, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Ιαν.), Έτος ΙΒ’., Αρ. φύλ. 145
ιζ) Θα αναγερθή μουσείον αρχαιοτήτων Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Φεβρ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 146
ιη) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Απρ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 148
ιθ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Μάιος), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 149
κ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Ιούν.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 150
κα) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Αύγ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 152
κβ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Σεπτ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 153
κγ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1959 (Δεκ.), Έτος ΙΓ’., Αρ. φύλ. 156
κδ) Σίφνιοι διδάσκαλοι του ελληνισμού (συνέχεια εκ του προηγουμένου), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1960 (Απρ.), Έτος ΙΔ’., Αρ. φύλ. 160

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Γ΄ 1970-1994)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) “Σιφναϊκά Νέα” και σιφνεϊκό συμφέρον, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Νοεμ.), Φύλλο 285
β) “Εν τη ενώσει η ισχύς”: η διαίρεσις εξαθλιώνει, εξαχρειώνει, διαλύει, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1970 (Δεκ.) – 1971 (Ιαν.), Φύλλο 286-287
γ) Ένα γράμμα της Βρύσης στον Πάπα της Ρώμης, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Φεβρ.), Φύλλο 288
δ) Και πάλιν περί της ενότητός μας : απάντησις σε σχόλιο και διακήρυξης αρχών, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάρτ.-Απρ.),Φύλλο 289-290
ε) Η προαγωγή του οικονόμου Μπάου: δικαιοδοσίες και δικαιώματα του εκάστοτε οικονόμου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάρτ.-Απρ.), Φύλλο 289-290
στ) Η σύγχρονη πνευματική γενεά μας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1971 (Μάιος-Ιούλ.), Φύλλο 291-293
ζ) Από τα ταξίδια μου στη Σίφνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1972 (Ιαν.-Φεβρ.), Φύλλο 299-300
η) Δύο νοταριακές πράξεις, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1972 (Ιαν.-Φεβρ.), Φύλλο 299-300
θ) Ιστορικά έγγραφα Σίφνου – Ο καπετάν Δημήτρης Κώστας στην επανάσταση του 1821, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1989 (Μάρ.), Φύλλο 3
ι) Σίφνιοι αγωνιστές του ‘21, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Μάρ.), Φύλλο 15
ια) “Η ιστορία της Σίφνου”, του Σύμου Μιλτ. Συμεωνίδη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Απρ.), Φύλλο 16
ιβ) Οι πρόσφυγες Κρήτες της Σίφνου υπέρ του Νικολάου Χρυσόγελου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1990 (Οκτ.), Φύλλο 21
ιγ) Οι πρώτοι Σίφνιοι συνταξιούχοι, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Ιαν.), Φύλλο 24
ιδ) Αρπαγή σιφνέικου πλοίου από πρόσφυγες Κυδωνιείς, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Φεβ.), Φύλλο 25
ιε) Χρηματικές συνεισφορές των Σιφνίων υπέρ της επαναστάσεως του ‘21, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Μάρ.), Φύλλο 26
ιστ) Οι συνεισφορές των Σιφνίων στην επανάσταση του ‘21 (συνέχεια από το προηγούμενο), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1991 (Απρ.), Φύλλο 27
ιζ) Ιωάννης Δολφής, ιερεύς και διδάσκαλος Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1992 (Δεκ.), Φύλλο 45
ιη) Σιφναϊκά ιστορικά σημειώματα – Και άλλοι διδάσκαλοι Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού, Σιφνίων, 1993 (Ιαν.), Φύλλο 46
ιθ) Μια αναφορά του διδασκάλου Αγγ. Αβρά, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Φεβ.), Φύλλο 47
κ) Διορισμός δημοτικού εισπράκτορος, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Μάρ.), Φύλλο 48
κα) Η εκλογή (1842) του Δημάρχου Σίφνου Γεωργίου Καμπάνη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Απρ.), Φύλλο 49
κβ) Τα περιουσιακά της Μητροπόλεως και του Μητροπολίτου Σίφνου Καλλινίκου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Μάιος), Φύλλο 50
κγ) Τα ιερά άμφια Μητροπόλεως της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Ιούν.), Φύλλο 51
κδ) Η τύχη των ιερών αντικειμένων των γυναικείων μονών της Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 53
κε) Τα βιβλία της Μητροπόλεως Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Οκτ.-Νοέμ.), Φύλλο 54-55
κστ) Αναφορά του Ιω. Λειμβαίου προς τον Καποδίστρια, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1993 (Δεκ.), Φύλλο 56
κζ) Η λατινική εκκλησία Σίφνου το 1628, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Ιαν.), Φύλλο 57
κη) Διακανονισμός ενορίας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Μάρτ.), Φύλλο 59
κθ) Γράμμα καταλλαγής του Σίφνου Καλλινίκου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Απρ.), Φύλλο 60
λ) Πολεμικά γεγονότα και άλλα δεινά το 1647/48, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Μάιος), Φύλλο 61
λα) Σχολικά της Σίφνου του 1832, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 63

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων (τόμος Δ΄ 1994-2015)

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη.

α) Μετανάστευση Σιφνίων στη Βενετία (1668) και ειδήσεις για την καθολική εκκλησία Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Οκτ.), Φύλλο 65
β) Προβλήματα της καθολικής εκκλησίας Σίφνου μετά το θάνατο του βικάριου Φρ. Λορεντάνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1994 (Νοέμ.-Δεκ.), Φύλλο 66
γ) Μία επιστολή του Αριστομένη Προβελέγγιου προς τον Γεωργ. Γαϊτάνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Ιαν.), Φύλλο 67
δ) Ραδιουργίες του καθολικού εφημέριου Σίφνου Φραντσέσκο Λορεντάνο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Φεβρ.), Φύλλο 68
ε) Σφακιανοί δυνάστες των Σιφνίων, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Μάρ.), Φύλλο 69
στ) Μία επιστολή του Γεωργ. Σοφ. Μαριδάκη για την Αφροδίτη της Μήλου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Μάιος), Φύλλο 71
ζ) Μία επιστολή του Γεωργίου Πέρη, διδασκάλου Σίφνου προς το Βατικανό (1662), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Ιούν.), Φύλλο 72
η) Μαρτυρίες-καταγγελίες (1653) του Βικάριου Σίφνου Βαρθ. Πόλλα, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Ιούλ.-Αύγ.), Φύλλο 73
θ) Η κακή κατάσταση της λατινικής εκκλησίας Σίφνου το 1670, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Σεπτ.), Φύλλο 74
ι) Συμφωνία αλλαγής ενοριακών οικιών, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Οκτ.), Φύλλο 75
ια) Έρευνα Νικολ. Χρυσόγελου επί διαφοράς, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Νοέμ.), Φύλλο 76
ιβ) Δύο Σίφνιοι Επίσκοποι στην Κρήτη, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1995 (Δεκ.), Φύλλο 77
ιγ) Επίλυση διαφοράς “Δια έναν ενορίτην”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Ιαν.), Φύλλο 78
ιδ) Επίλυση διαφοράς με εντολή του δραγουμάνου του στόλου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Φεβρ.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 79
ιε) Βιβλιοπαρουσιάσεις (δεν είναι δικό του), Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Μάρ.-Απρ.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 80-81
ιστ) Ναθαναήλ, ο Σίφνιος πρωτοσύγκελος Σιναϊτης εφημέριος-διδάσκαλος των Ελλήνων στις Ινδίες, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Μάιος-Ιούν.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 82-83
ιζ) Επιστολή “αφοσιώσεως” των Σιφνίων προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Ιούλ.-Αύγ.), Έτος 6ο., Αρ.φύλ. 84-85
ιη) Ιωάννης Λεονάρδου Βαλέττας “Ο και της κατά Σίφνον Σχολής διδάσκαλος”, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Οκτ.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 87
ιθ) Δίδαξε στη Σίφνο ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ; Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1996 (Νόεμ.), Έτος 6ο., Αρ. φύλ. 88
κ) Δεύτερη αναφορά του Ιωάννη Λειμβαίου προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1997 (Φεβρ.), Έτος 8ο., Αρ. φύλ. 91
κα) Μαρτυρίες στενών σχέσεων μεταξύ Σίφνου και Μονής Ταξιαρχών Σερίφου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 1997 (Μάρ.), Έτος 8ο., Αρ. φύλ. 92
κβ) Ένας άγνωστος ποιητής Βασίλειος Χ. Σπεράντσας, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 2006 (Δεκ.), Έτος 16ον., Αρ. φύλ. 202
κγ) Ποινή αργίας σε ανυπάκουο Σίφνιο κληρικό, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων 2007 (Μάιος), Φύλλο 207
κδ) Αίτηση καθολικού Επισκόπου να χειροτονήσει νεαρό Σίφνιο, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 2015 (Ιούν.), Έτος 25’., Αρ. φύλ. 297
κε) Οι Σίφνιοι μετά την Φραγκοκρατία, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 2015 (Ιούλ.-Αύγ.), Έτος 25’., Αρ. φύλ. 298
κστ) Εγκύκλιος Πατριάρχου Γρηγορίου E’ υπέρ ναού της Φολεγάνδρου επαρχίας της Μητροπόλεως Σίφνου, Σιφναϊκά Νέα: Μηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο των απανταχού Σιφνίων, 2015 (Οκτ.), Έτος 25’., Αρ. φύλ. 300.

 

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View

Σίφνος, εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων, όργανον των απανταχού Σιφνίων

Άρθρα Σ. Συμεωνίδη

α) “Ο νέος μητροπολίτης”: Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Ιαν.), Έτος 34., Αρ. φύλ. 382
β) Το περιοδικόν ΗΩΣ: Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Ιαν.), Έτος 34., Αρ. φύλ. 382
γ) Δείγματα φωτός και αποδείξεις σκοταδισμού, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Φεβρ.-Μάρ.), Έτος 34., Αρ. φύλ. 383-384
δ) Ένωσις Σιφνίων “Η Παναγιά η Βρυσιανή”, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Ιούν.-Ιούλ.), Έτος 35., Αρ. φύλ. 387-388
ε) Καλά και απαράδεκτα, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Αύγ.), Έτος 35., Αρ. φύλ. 389
στ)  “ Ο πόθος των πολλών”, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1966 (Σεπτ.-Οκτ.), Έτος 35., Αρ. φύλ. 390-391
ζ)  Τα κεραμικά, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1967 (Σεπτ.-Οκτ.), Έτος 35., Αρ. φύλ. 390-391
η)  Πιστοποίηση Σιφνίων υπέρ του δασκάλου Γεωργίου Πέρη (1660-1664), Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1985 (Ιούν.), Έτος 106, αρ. φυλ. 138/701
θ) Μία περιγραφή της Σίφνου του 1648, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1985 (Νοέμ.), Έτος 106, Αρ. φυλ. 143/706 
ι) Και ο Άγιος Αντύπας, μετόχι της μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1986 (Μάρ.), Έτος 107, Αρ. Φύλ. 147/710
ια) Δρ. Αντώνιος Βιτσάρης. Ιατρός – Καθηγητής Πανεπιστημίου (1820 – 1882), Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 1999 (Νοέμ.), Έτος 120., Αρ. φύλ. 310
ιβ)  Γαλακτίων Ιερομόναχος “Εμαρτύρησεν εν Σίφνω”(;), Σίφνος: Εφημερίς πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων: Όργανον των απανταχού Σιφνίων, 2001 (Μάιος), Έτος 122., Αρ. φύλ. 328.

Όλα τα άρθρα του Σ. Συμεωνίδη στην εφημερίδα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ ή να διαβάσετε στο ακόλουθο αρχείο.

Quick View